Zpět

Me 01

Stačil jeden neopatrný pohyb a převrhl jsem vázu, která následně spadla a rozříštila se na tisíc kousků.

Just one careless move and I knocked over the vase, which subsequently fell and shattered into a thousand pieces.

Nemá moc smysl pro humor, takže není divu, že si to špatně vyložil.

He doesn't have much of a sense of humour, so it's no wonder he took it the wrong way.

Nevykládejte si to zle

Don't take it the wrong way.

Sama musí zvládat tři děti, nemocnou babičku a práci na plný úvazek.Myslím, že si vede zatraceně dobře, když se to tak vezme.

She has to single handedly deal with three kinds, sick grandma and a full time job. I think she's doing pretty damns well, considering.

Nevím (jak bych taky měl - neznám, nebyl jsem...)

I wouldn't know

tápat

fumble

If you fumble for something or fumble with something, you try and reach for it or hold it in a clumsy way. She crept from the bed and fumbled for her dressing gown. [V + for/with] He fumbled with the buttons at the neck. [V for/with/in n] He fumbled his one-handed attempt to light his cigarette.

vinit někoho z něčeho

blame the army for the attorocities

specializace

BR: specialism , AM specialty

Tak se předveď.

Bring it on.

Nice weather, isn't it.

záskok

stand in

jestli vbec

if that

can't have done vs couldn't have done

"She can't have done it" is more emphatic. In other words, it is a statement of fact. "She couldn't have done it" is more in line with your understanding in that you would like to believe that she didn't do it. A: "I heard that Suzy got caught shoplifting yesterday afternoon" B: "She can't have done it. She and I were at the movies all afternoon" OR A: "I heard that Suzy got caught shoplifting yesterday afternoon" B: "She couldn't have done it. She's not that type of girl" "She can't have gone too far": Said while she is missing, before she is found. "She couldn't have gone too far": Said in relation to a past disappearance, now resolved. Dlouhá diskuse https://forum.wordreference.com/threads/she-cant-have-gone-too-far.84204/ a lišící se názory. Rozdíl jemný a všeobecná shoda na jeho uchopení z ní nějak aspoň při zběžném čtení nevyplývá

recommend

- I recommend that you (should) do st - recommend st to sb / sb to sb Swan má recomment sb to do st, ale v diskusi https://english.stackexchange.com/questions/52085/recommend-you-to-infinitive-vs-recommend-that-you-infinitive to vypadá, že Američanům to zní špatně a že i vývojově je that clause na vzestupu. Zdá se z internetu, že ve vedlejší větě AMeričané dávají přednost konjunktivu

suggest

- He suggests she gets a job in a bank. - He suggested she got a job in a bank. - He suggests she should a job in a bank. - He suggested she should a job in a bank. - He suggest she get a job in a bank. - He suggested she get a job in a bank.

Já mizím / padám / běžím. Čau a měj se.

I'm off. Good-bye and take care.

otrava, ovád

Krasner was the outsider gadfly, holding the D.A.’s office to task for its perpetuation of an unjust system

Can’t do it on its own accord.

Je na vrcholu sil.

She's at / on the top of her game.

Vždycky jsem pro něj měla slabost. Nevíš, jestli teď někoho má?

I've always had a thing / soft spot for him. Do you know if he's seeing anyone now?

They are playing it down / downplaying it / making light of it to hide their incompetence.

mít na mysli vs trápit nebo se myšlenkami zaobírat

in your mind VS on your mind 1 in your thoughts, or making you worry Work is very much on her mind at the moment. have something on your mind: You seem quiet today. Do you have something on your mind? have a lot on your mind: She isn’t usually so rude; she’s got a lot on her mind.

Jak poznáš, že to je hotové?

How do you know it's done?

něco rozjet, úspěšně se do něčeho pustit

make a go of something

Mohla byste nám to vysvětlit podrobněji / rozkrýt?

Could you unpack it for us?

nechávat / dusit něco v sobě

bottle up

Velký rozdíl v tom nebude, ale stejně bych se přimlouval, abychom jeli vlakem.

It won't make much difference, but I'd still argue for taking the train.

Nemyslí to s ním vážně, jen se pojišťuje pro případ, že by se neobjevil nikdo jiný.

She's not serious about him, just hedging her bets in case no one else shows up.

Volal John, jestli bychom tu schůzku nemohli odložit na příští týden.

John called to see if we could postpone the meeting / put the meeting off until next week.

eff off

povinný

"Mandatory" is presumably related to "mandate" and used when it's a matter of law or regulation. "Obligatory" is presumably related to "obligation" and used when it's a matter of moral, social or other obligation rather than law. (Like "the obligatory happy ending".) "Compulsory" seems to mean that you are forced to do something, but the forcing mechanism is unspecified

Vím,, podělal jsem to. Teď se jedině můžu pokoušet zachránit, co se dá.

I know, I screwed up. All I can do now is try and pick up the pieces / salvage what I can..

kam se poděl testing

I wonder where my glasses have got to. I don't know where my brother can have got to. He was due an hour ago.

korpus: 1/ point in (me/him...) -ing 2/ ger bez předložky 3/ to + noun

sekat dobrotu (line)

walk the line

no dice, no deal, no go

Zítra bude většinou polojasno s občasnými přeháňkami.

Tomorrow will be mostly cloudy with occasional showers.

Jestli něco nesnáším, tak to jsou rozvařené těstoviny.

If there's one thing I hate, it's overcooked pasta.

A to je asi tak všechno.

And that's about it.

Až napočítám do tří, tak se opři o ty dveře, co nejvíc můžeš.

On the count of three, lean on / against the door as hard as you can.

Když jsem viděla tu kuchyň, tak mě přešla chuť.

When I saw the kitchen I lost my appetite.

Já vůl myslel, že jí to udělá radost.

Silly me. I thought it would make her happy.

Stupid me. I thought it would make her happy.

Zpět na úkoly
chevron-left