C1/C2 - 12 (2022/23)

Sedni si, udělej si pohodlí a já postavím na čaj / kafe / dám vařit vodu.

Sit down, make yourself / yourselves comfortable and I'll put the kettle on.

Systém je opět v provozu, ale do vyřešení všech problémů s dodávkou elektřiny se dají očekávat dočasné výpadky.

The system is up and running / operational again, but temporary outages are to be expected until all power supply issues are resolved.

Strašně rád bych šel s váma, ale mám ještě nějakou práci.

I wish I could come with you, but I still have some work to do.

Z jeho strany to byla nezkušenost spíš než cokoliv jiného.

It was inexperience on his part more than anything else.

Určitě vám dám brzy vědět, ať už to dopadne jakkoli.

I will definitely let you know soon, no matter how it / whichever way things turn out / whatever the outcome.

Pravda je, že jsme to mohli promyslet lépe.

The truth is, we could have thought it through better.

Kdo dřív přijde, ten dřív mele.

First come, first served.

Souhlas, nicméně se nedá popřít, že to je především věc etiky.

Agreed, but / however/ but that said there's no denying / it can't be denied it is primarily / above all a matter of ethics.

Sečteno a podtrženo, jsme na mizině / zkrachovali jsme.

The bottom line is we are bankrupt.

Překvapilo mě, že se mi ozval jeho psychiatr, protože jsem nevěděl, že nějakého má.

I was surprised to hear from his psychiatrist because I didn't know he had one.

Fuj, to fakt chceš jíst? To je hnus.

Yuck. Are you really going to eat this? It's gross / disgusting.

Prej se zas popral v hospodě a má fakt efektního monokla. Co je na tom pravdy?

I hear he('s) had another fight in the pub and he's got quite a spectacular / impressive black eye. How true is that?

Nezvedli jim pořádně plat už čtyři roky, takže není divu, že se chystají stávkovat.

They haven't had a proper (pay) rise (BR)/raise (AM) in four years, so not surprisingly / it's no wonder they're going on strike.

Zrovna ty máš tu drzost mi vykládat, co jsem měl udělat?

You're of all people have the nerve to tell me what I should have done?

Nepokoušej štěstí, ještě nejseš za vodou.

Don't push your luck, you're not out of the woods yet.

Má potřebnou kvalifikaci a rychle se učí, takže se nebojím, že by se do týmu nehodil.

He has the necessary qualifications and is a fast/quick learner, so I'm not worried / concerned that he won't be a good fit for the team.

No jo no. Jak se říká, lehko nabyl, lehko pozbyl.

Oh well. As they say, easy come easy go.

Pročež jsem se rozhodl to tady zabalit. Prostě končím.

Which is why I've decided to pack it in here. I just quit.

Omlouváme se, že vám dáváme vědět s tak malým předstihem, ale museli jsme na poslední chvíli změnit místo konání.

We apologize for letting you know at (BR) / on (AM) such short notice, but we had to change the venue at the last minute / moment.

Je asi o polovinu menší než švestka.

It's about half the size of a plum / half as big as...

Stačil jeden neopatrný pohyb a převrhl jsem vázu, která následně spadla a rozříštila se na tisíc kousků.

Just one careless move and I knocked over the vase, which subsequently fell and shattered into a thousand pieces.

Nemá moc smysl pro humor, takže není divu, že si to špatně vyložil.

He doesn't have much of a sense of humour, so it's no wonder he took it the wrong way.

Nevykládejte si to zle

Don't take it the wrong way.

Sama musí zvládat tři děti, nemocnou babičku a práci na plný úvazek.Myslím, že si vede zatraceně dobře, když se to tak vezme.

cope, manage, handle, deal with

Nevím (jak bych taky měl - neznám, nebyl jsem...)

I wouldn't know

tápat

fumble

If you fumble for something or fumble with something, you try and reach for it or hold it in a clumsy way. She crept from the bed and fumbled for her dressing gown. [V + for/with] He fumbled with the buttons at the neck. [V for/with/in n] He fumbled his one-handed attempt to light his cigarette.

vinit někho z něčeho

blame thearmy for the attorocities

specializace

BR: specialism , AM specialty

Tak se předveď.

Bring it on.

Nice weather, isn't it.

záskok

stand in

jestli vbec

if that

can't have done vs couldn't have done

"She can't have done it" is more emphatic. In other words, it is a statement of fact. "She couldn't have done it" is more in line with your understanding in that you would like to believe that she didn't do it. A: "I heard that Suzy got caught shoplifting yesterday afternoon" B: "She can't have done it. She and I were at the movies all afternoon" OR A: "I heard that Suzy got caught shoplifting yesterday afternoon" B: "She couldn't have done it. She's not that type of girl" "She can't have gone too far": Said while she is missing, before she is found. "She couldn't have gone too far": Said in relation to a past disappearance, now resolved. Dlouhá diskuse https://forum.wordreference.com/threads/she-cant-have-gone-too-far.84204/ a lišící se názory. Rozdíl jemný a všeobecná shoda na jeho uchopení z ní nějak aspoň při zběžném čtení nevyplývá

recommend

- I recommend that you (should) do st - recommend st to sb / sb to sb Swan má recomment sb to do st, ale v diskusi https://english.stackexchange.com/questions/52085/recommend-you-to-infinitive-vs-recommend-that-you-infinitive to vypadá, že Američanům to zní špatně a že i vývojově je that clause na vzestupu. Zdá se z internetu, že ve vedlejší větě AMeričané dávají přednost konjunktivu

suggest

- He suggests she gets a job in a bank. - He suggested she got a job in a bank. - He suggests she should a job in a bank. - He suggested she should a job in a bank. - He suggest she get a job in a bank. - He suggested she get a job in a bank.

Já mizím / padám / běžím. Čau a měj se.

I'm off. Good-bye and take care.

otrava, ovád

Krasner was the outsider gadfly, holding the D.A.’s office to task for its perpetuation of an unjust system

Can’t do it on its own accord.

Být v nejlepším, na vrcholu sil, dostat ze sebe to nejlepší

She's at / on the top of her game.

Vždycky jsem pro něj měla slabost. Nevíš, jestli teď někoho má?

I've always had a thing / soft spot for him. Do you know if he's seeing anyone now?

They are playing it down / downplaying it / making light of it to hide their incompetence.

mít na mysli vs trápit nebo se myšlenkami zaobírat

in your mind VS on your mind 1 in your thoughts, or making you worry Work is very much on her mind at the moment. have something on your mind: You seem quiet today. Do you have something on your mind? have a lot on your mind: She isn’t usually so rude; she’s got a lot on her mind.

Jak poznáš, že to je hotové?

How do you know it's done?

něco rozjet, úspěšně se do něčeho pustit

make a go of something

vysvětlit podrobněji

unpack

nechávat / dusit něco v sobě

bottle up

Velký rozdíl v tom nebude, ale stejně bych se přimlouval, abychom jeli vlakem.

It won't make much difference, but I'd still argue for taking the train.

Nemyslí to s ním vážně, jen se pojišťuje pro případ, že by se neobjevil nikdo jiný.

She's not serious about him, just hedging her bets in case no one else shows up.

Volal John, jestli bychom tu schůzku nemohli odložit na příští týden.

John called to see if we could postpone the meeting / put the meeting off until next week.

eff off

povinný

"Mandatory" is presumably related to "mandate" and used when it's a matter of law or regulation. "Obligatory" is presumably related to "obligation" and used when it's a matter of moral, social or other obligation rather than law. (Like "the obligatory happy ending".) "Compulsory" seems to mean that you are forced to do something, but the forcing mechanism is unspecified

Vím,, podělal jsem to. Teď se jedině můžu pokoušet zachránit, co se dá.

I know, I screwed up. All I can do now is try and pick up the pieces / salvage what I can..

kam se poděl

I wonder where my glasses have got to. I don't know where my brother can have got to. He was due an hour ago.

korpus: 1/ point in (me/him...) -ing 2/ ger bez předložky 3/ to + noun

sekat dobrotu (line)

walk the line

no dice, no deal, no go

Zvyšování cen pohonných hmot mě netrápí. Já stejně vždycky tankuju benzín jen za 20 liber.

Fuel price increases don’t bother me. I only ever put twenty pounds worth of petrol in my car anyway.

Zítra bude většinou polojasno s občasnými přeháňkami.

Tomorrow will be mostly cloudy with occasional showers.

Jestli něco nesnáším, tak to jsou rozvařené těstoviny.

If there's one thing I hate, it's overcooked pasta.

Pozor na něj, mívá sklony k násilí.

Watch out for him, he's prone to violence.

Nechte ji být / Přestaňte se do ní navážet

Lay off her / Give her a break.

misnomer

It takes fortitude

transpire

coalesce

when the going gets tough

misconstrue, on edge, become antsy, , cloakrook, venaů, neřešitelný problém, wing it, ingratiate

jednej spěšně, lituj v poklidu

marry (act/post...) in haste, repent at leisure

vybíravý, věčně nespokojený, puntičkářský, mrzoutský

finicky

neklidný, neposlušný, tvrdrošijná, vzdorovitý, nepoddajný

restive

REstive Chechnia

A to je asi tak všechno.

And that's about it.

Až napočítám do tří, tak se opři o ty dveře, co nejvíc můžeš.

On the count of three, lean on / against the door as hard as you can.

Když jsem viděla tu kuchyň, tak mě přešla chuť.

When I saw the kitchen I lost my appetite.

Já vůl myslel, že jí to udělá radost.

Silly me. I thought it would make her happy.

Stupid me. I thought it would make her happy.

Co mě to napadlo mu to půjčovat?

What was I thinking, lending it to him?

Stačil jeden neopatrný pohyb a převrhl jsem vázu, která následně spadla a rozříštila se na tisíc kousků.

Just one careless move and I knocked over the vase, which subsequently fell and shattered into a thousand pieces.

Nemá moc smysl pro humor, takže není divu, že si to špatně vyložil.

He doesn't have much of a sense of humour, so it's no wonder he took it the wrong way.

Nevykládejte si to zle

Don't take it the wrong way.

Sama musí zvládat tři děti, nemocnou babičku a práci na plný úvazek.Myslím, že si vede zatraceně dobře, když se to tak vezme.

cope, manage, handle, deal with

Nevím (jak bych taky měl - neznám, nebyl jsem...)

I wouldn't know

tápat

fumble

If you fumble for something or fumble with something, you try and reach for it or hold it in a clumsy way. She crept from the bed and fumbled for her dressing gown. [V + for/with] He fumbled with the buttons at the neck. [V for/with/in n] He fumbled his one-handed attempt to light his cigarette.

vinit někho z něčeho

blame thearmy for the attorocities

specializace

BR: specialism , AM specialty

Tak se předveď.

Bring it on.

Nice weather, isn't it.

záskok

stand in

jestli vbec

if that

can't have done vs couldn't have done

"She can't have done it" is more emphatic. In other words, it is a statement of fact. "She couldn't have done it" is more in line with your understanding in that you would like to believe that she didn't do it. A: "I heard that Suzy got caught shoplifting yesterday afternoon" B: "She can't have done it. She and I were at the movies all afternoon" OR A: "I heard that Suzy got caught shoplifting yesterday afternoon" B: "She couldn't have done it. She's not that type of girl" "She can't have gone too far": Said while she is missing, before she is found. "She couldn't have gone too far": Said in relation to a past disappearance, now resolved. Dlouhá diskuse https://forum.wordreference.com/threads/she-cant-have-gone-too-far.84204/ a lišící se názory. Rozdíl jemný a všeobecná shoda na jeho uchopení z ní nějak aspoň při zběžném čtení nevyplývá

recommend

- I recommend that you (should) do st - recommend st to sb / sb to sb Swan má recomment sb to do st, ale v diskusi https://english.stackexchange.com/questions/52085/recommend-you-to-infinitive-vs-recommend-that-you-infinitive to vypadá, že Američanům to zní špatně a že i vývojově je that clause na vzestupu. Zdá se z internetu, že ve vedlejší větě AMeričané dávají přednost konjunktivu

suggest

- He suggests she gets a job in a bank. - He suggested she got a job in a bank. - He suggests she should a job in a bank. - He suggested she should a job in a bank. - He suggest she get a job in a bank. - He suggested she get a job in a bank.

Já mizím / padám / běžím. Čau a měj se.

I'm off. Good-bye and take care.

otrava, ovád

Krasner was the outsider gadfly, holding the D.A.’s office to task for its perpetuation of an unjust system

Can’t do it on its own accord.

Být v nejlepším, na vrcholu sil, dostat ze sebe to nejlepší

She's at / on the top of her game.

Vždycky jsem pro něj měla slabost. Nevíš, jestli teď někoho má?

I've always had a thing / soft spot for him. Do you know if he's seeing anyone now?

They are playing it down / downplaying it / making light of it to hide their incompetence.

mít na mysli vs trápit nebo se myšlenkami zaobírat

in your mind VS on your mind 1 in your thoughts, or making you worry Work is very much on her mind at the moment. have something on your mind: You seem quiet today. Do you have something on your mind? have a lot on your mind: She isn’t usually so rude; she’s got a lot on her mind.

Jak poznáš, že to je hotové?

How do you know it's done?

něco rozjet, úspěšně se do něčeho pustit

make a go of something

vysvětlit podrobněji

unpack

nechávat / dusit něco v sobě

bottle up

Velký rozdíl v tom nebude, ale stejně bych se přimlouval, abychom jeli vlakem.

It won't make much difference, but I'd still argue for taking the train.

Nemyslí to s ním vážně, jen se pojišťuje pro případ, že by se neobjevil nikdo jiný.

She's not serious about him, just hedging her bets in case no one else shows up.

Volal John, jestli bychom tu schůzku nemohli odložit na příští týden.

John called to see if we could postpone the meeting / put the meeting off until next week.

eff off

povinný

"Mandatory" is presumably related to "mandate" and used when it's a matter of law or regulation. "Obligatory" is presumably related to "obligation" and used when it's a matter of moral, social or other obligation rather than law. (Like "the obligatory happy ending".) "Compulsory" seems to mean that you are forced to do something, but the forcing mechanism is unspecified

Vím,, podělal jsem to. Teď se jedině můžu pokoušet zachránit, co se dá.

I know, I screwed up. All I can do now is try and pick up the pieces / salvage what I can..

kam se poděl

I wonder where my glasses have got to. I don't know where my brother can have got to. He was due an hour ago.

korpus: 1/ point in (me/him...) -ing 2/ ger bez předložky 3/ to + noun

sekat dobrotu (line)

walk the line

no dice, no deal, no go

Zítra bude většinou polojasno s občasnými přeháňkami.

Tomorrow will be mostly cloudy with occasional showers.

Jestli něco nesnáším, tak to jsou rozvařené těstoviny.

If there's one thing I hate, it's overcooked pasta.

A to je asi tak všechno.

And that's about it.

Až napočítám do tří, tak se opři o ty dveře, co nejvíc můžeš.

On the count of three, lean on / against the door as hard as you can.

Když jsem viděla tu kuchyň, tak mě přešla chuť.

When I saw the kitchen I lost my appetite.

Já vůl myslel, že jí to udělá radost.

Silly me. I thought it would make her happy.

Stupid me. I thought it would make her happy.

Being stalked by a woman and not being able to handle it, that’s bad enough, but... I went home with Miranda. I don’t know why. I suppose I thought I should. I couldn’t get it up for her. She was beautiful and all that, but I just couldn’t. I’ve had some trouble in that department over the years...’

‘You’re not Robinson Crusoe.’

‘What? Oh, yeah, but nothing like this. It was miserable.’

‘Do I have to ask the obvious question?’

‘No. With Jane everything is wonderful. Amazing, really. But Miranda, or whoever she is, has threatened to harm Jane. To physically hurt her. And she says she’ll tell her I’m really gay and that I’m just using her as a...’

‘Beard, the Americans call it.’

‘Do they? Okay. She says she knows I’m not and that she can fix my problem, but she says she’s so hurt that’s what she’d do.’

‘Unless?’

‘Unless I agree to see her, respond to her messages and emails, go on a holiday with her, all that.’

‘These threats come how?’

‘Emails, letters, cards, phone calls.’

He handed me the other photograph. It showed a young woman sitting in a chair smiling shyly at the camera. She had curly, cropped hair, a pug nose and slightly droopy eyes. She wore a blouse and a skirt that covered her knees. Forrest cleared his throat.

‘Jane isn’t beautiful, as you can see, but that doesn’t matter to me. She’s wonderful and I love her, but because I look the way I do... shit, I hate saying this.’

‘She feels she’s not good enough for you while you feel you’re not good enough for her.’

He had large, expressive blue eyes like Mel Gibson and he opened them wide. ‘That’s it exactly. I can’t bear the thought of losing her or of any harm coming to her because of me.’

‘Tell me about the threats to Jane.’

‘They’re kind of veiled, I suppose you’d call it. Nothing like “I’ll throw acid in her face” or like that. But she says how people can have accidents, how they can contract diseases by being in the wrong place at the wrong time. She says she knows people who can arrange things and how Sydney is such a dangerous city.’

‘Nothing direct?’

‘No.’

‘And you believe she’s capable of carrying out these threats?’

‘That’s the trouble, I don’t know. But I can’t afford to take the risk. I’m embarrassed about all this. The only person I’ve been able to talk to about it was my dad. Can you help me?

It didn’t feel like such a big deal. It was a reversal of the usual stalker scenario, but what could I expect? It was the twenty-first century, change was everywhere.

Bobby said he’d been back to Miranda’s flat but she wasn’t there. He felt too angry to reply to her emails or phone calls because he was worried she might record him saying something he shouldn’t. He mentioned his bad temper. He wanted me to find Miranda and talk to her. Persuade her that the course she was following would only get her into serious trouble.

‘Would you take legal action?’

He finished his drink as he thought about it. ‘I’d be reluctant. It’d be embarrassing and Jane would find out all about it. But Dad says you’re good at getting through topeople. If you thought she was serious about the threats and wouldn’t listen, then yes, I’d take legal action.’

That was sensible. He was smarter than he thought.

I had him sign a contract and pay over a retainer. I asked him for more details on how the particular dating website he’d used worked and he filled me in. I took notes. I got his email address and his postal address, his landline and his mobile number.

Jane’s surname was Devereaux and I got her details, including the publishing company she worked for as an editor. I got Bobby’s agent’s details and those for his father. Bobby and I shook hands and he thanked me profusely. So far all he’d had was a sympathetic ear, and the retainer he’d given me, in line with what I’d learned was the new scale of fees, was steep. I felt I had to have something to contribute immediately. I asked him if Miranda had given him a deadline for carrying out her threats.

‘Not exactly, but she implied I didn’t have long.’

‘If I have trouble finding her, another way might be for you to contact her and arrange to meet. I could step in then.’

He looked dismayed at the prospect, almost angry when I told him that if it came to making contact with Miranda it would be better to do it by phone in case Jane read his emails.

‘She wouldn’t do that.’

‘You never know what a person will do.’

The anger subsided. A flush had come over his face and he’d gripped the arms of his chair so that the structure creaked. He drew in a deep breath. ‘I don’t think I could meet her. I think if I did I might...’

‘Do what?’

He shook his head and didn’t answer.

He was suddenly anxious to go and I let him. I stared at the closed door and wondered what he’d been going to say. Was it, I might try to prove my manhood, or I might harm her?

After he left I scanned my notes and the signed contract into the computer and created a file for it. I scanned the photos of Miranda and Jane into the computer and made copies. Then I threw the notes away. They say the paperless office didn’t happen; I kept the signed contract but otherwise I was prepared to get as close to paperless as I could.

Bobby, looking shamefaced, had told me that Miranda’s photograph had attracted him and her list of interests included acting and several sports he was keen on. He’d ‘messaged’ her, got a response and they communicated a few times before arranging a meeting at a wine bar in Coogee. He’d given her his email address and mobile number. Once bitten, he’d been more cautious with Jane and they’d spent more time providing details and filling in backgrounds before they’d arranged to meet. He said he hadn’t been disappointed by her looks when they met at a coffee shop in Randwick. He described her face as fascinating. She hadn’t objected to his intellectual shortcomings. He said they’d laughed a lot and at the same sorts of things. He’d agreed to read some books and she’d agreed to let him teach her to play golf. They went to bed on their third meeting and hit the jackpot.

Stalked 3

Being stalked by a woman and not being able to handle it, that’s bad enough, but... I went home with Miranda. I don’t know why. I suppose I thought I should. I couldn’t get it up for her. She was beautiful and all that, but I just couldn’t. I’ve had some trouble in that department over the years...’

‘You’re not Robinson Crusoe.’

‘What? Oh, yeah, but nothing like this. It was miserable.’

‘Do I have to ask the obvious question?’

‘No. With Jane everything is wonderful. Amazing, really. But Miranda, or whoever she is, has threatened to harm Jane. To physically hurt her. And she says she’ll tell her I’m really gay and that I’m just using her as a...’

‘Beard, the Americans call it.’

‘Do they? Okay. She says she knows I’m not and that she can fix my problem, but she says she’s so hurt that’s what she’d do.’

‘Unless?’

‘Unless I agree to see her, respond to her messages and emails, go on a holiday with her, all that.’

‘These threats come how?’

‘Emails, letters, cards, phone calls.’

He handed me the other photograph. It showed a young woman sitting in a chair smiling shyly at the camera. She had curly, cropped hair, a pug nose and slightly droopy eyes. She wore a blouse and a skirt that covered her knees. Forrest cleared his throat.

‘Jane isn’t beautiful, as you can see, but that doesn’t matter to me. She’s wonderful and I love her, but because I look the way I do... shit, I hate saying this.’

‘She feels she’s not good enough for you while you feel you’re not good enough for her.’

He had large, expressive blue eyes like Mel Gibson and he opened them wide. ‘That’s it exactly. I can’t bear the thought of losing her or of any harm coming to her because of me.’

‘Tell me about the threats to Jane.’

‘They’re kind of veiled, I suppose you’d call it. Nothing like “I’ll throw acid in her face” or like that. But she says how people can have accidents, how they can contract diseases by being in the wrong place at the wrong time. She says she knows people who can arrange things and how Sydney is such a dangerous city.’

‘Nothing direct?’

‘No.’

‘And you believe she’s capable of carrying out these threats?’

‘That’s the trouble, I don’t know. But I can’t afford to take the risk. I’m embarrassed about all this. The only person I’ve been able to talk to about it was my dad. Can you help me?

It didn’t feel like such a big deal. It was a reversal of the usual stalker scenario, but what could I expect? It was the twenty-first century, change was everywhere.

Bobby said he’d been back to Miranda’s flat but she wasn’t there. He felt too angry to reply to her emails or phone calls because he was worried she might record him saying something he shouldn’t. He mentioned his bad temper. He wanted me to find Miranda and talk to her. Persuade her that the course she was following would only get her into serious trouble.

‘Would you take legal action?’

He finished his drink as he thought about it. ‘I’d be reluctant. It’d be embarrassing and Jane would find out all about it. But Dad says you’re good at getting through topeople. If you thought she was serious about the threats and wouldn’t listen, then yes, I’d take legal action.’

That was sensible. He was smarter than he thought.

I had him sign a contract and pay over a retainer. I asked him for more details on how the particular dating website he’d used worked and he filled me in. I took notes. I got his email address and his postal address, his landline and his mobile number.

Jane’s surname was Devereaux and I got her details, including the publishing company she worked for as an editor. I got Bobby’s agent’s details and those for his father. Bobby and I shook hands and he thanked me profusely. So far all he’d had was a sympathetic ear, and the retainer he’d given me, in line with what I’d learned was the new scale of fees, was steep. I felt I had to have something to contribute immediately. I asked him if Miranda had given him a deadline for carrying out her threats.

‘Not exactly, but she implied I didn’t have long.’

‘If I have trouble finding her, another way might be for you to contact her and arrange to meet. I could step in then.’

He looked dismayed at the prospect, almost angry when I told him that if it came to making contact with Miranda it would be better to do it by phone in case Jane read his emails.

‘She wouldn’t do that.’

‘You never know what a person will do.’

The anger subsided. A flush had come over his face and he’d gripped the arms of his chair so that the structure creaked. He drew in a deep breath. ‘I don’t think I could meet her. I think if I did I might...’

‘Do what?’

He shook his head and didn’t answer.

He was suddenly anxious to go and I let him. I stared at the closed door and wondered what he’d been going to say. Was it, I might try to prove my manhood, or I might harm her?

After he left I scanned my notes and the signed contract into the computer and created a file for it. I scanned the photos of Miranda and Jane into the computer and made copies. Then I threw the notes away. They say the paperless office didn’t happen; I kept the signed contract but otherwise I was prepared to get as close to paperless as I could.

Bobby, looking shamefaced, had told me that Miranda’s photograph had attracted him and her list of interests included acting and several sports he was keen on. He’d ‘messaged’ her, got a response and they communicated a few times before arranging a meeting at a wine bar in Coogee. He’d given her his email address and mobile number. Once bitten, he’d been more cautious with Jane and they’d spent more time providing details and filling in backgrounds before they’d arranged to meet. He said he hadn’t been disappointed by her looks when they met at a coffee shop in Randwick. He described her face as fascinating. She hadn’t objected to his intellectual shortcomings. He said they’d laughed a lot and at the same sorts of things. He’d agreed to read some books and she’d agreed to let him teach her to play golf. They went to bed on their third meeting and hit the jackpot.

jen si něco zkouším

just testing

Jako dítě jsem byl vždycky nejraději, když mě dospělí nechali být a já jsem si mohl dělat svojte.

As a kid, I always liked it best when adults left me alone and I could do my own thing.

It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using 'C

Ani by mě nenapadlo o tom pochyovat.

It wouldn't have occured to me to doubt her

It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distributio

Ani nevstane z postele, aby jí to nikdo nevzal.

She doesn't get out of bed in case someone takes it from her.

Hlavně neudělej žádnou blbost.

Just don't do anything stupid.