Zpět

sound test 30.10.23

Táta se pořád bojí, že otěhotním dřív, než dodělám školu.

Dad keeps worrying I will get pregnant / about me getting pregnant before I graduate.

Přišel jsem o hodinu dřív, abych si to všechno stačil připravit.

I came an hour early, so that I could get everything ready.

Hodně si ho vážím. Vy ne?

I respect him a lot. Don't you?

Už dávno nepočítám (ztratil jsem přehled) jeho bouračky, ale tentokrát úplně zrušil tři auta. Zázrak, že se nikdo nezabil.

I lost count of his crashes long ago, but this time he totalled three cars. It's a miracle no one got killed.

Bylo to pěkný, ale už to skončilo, tak se s tím srovnej!

It was nice, but it's over now so get over it / deal with it.

Škoda / Mrzí mě, že nemůžu jít s váma.

I wish I could go with you.

Promiň, úplně mi to vypadlo z hlavy.

I'm sorry, it's completely slipped my mind.

Zpět na úkoly
chevron-left