Úkoly

If's and when's čili aneb podmínkové věty

Kdyby, když a až neboli podmínkové a časové věty

Jak si možná ještě vzpomenete ze základy, vedlejší věty podmínkově a časové vyjadřují za jaké podmínky anebo kdy se děj věty hlavní stane. Méně spolehlivým, ale jednodušším a většinou postačujícím vodítkem je přítomnost spojek kdyby, když a až. Podmínkových a časových spojek je samozřejmě víc, ale až se skamarádíte s těmi základními, ty ostatní už přijdou samy.

 

Naučit se budete muset 3 typy:

1.typ

V české větě indikovaný spojkou „když“ spojenou s budoucím časem.

Když budu mít dost peněz, tak si koupím dům.

V češtině je budoucí čas jak ve sdělení věty hlavní („koupím si dům“), tak i v samotné podmínce věty vedlejší („když budu mít dost peněz“). Angličtina zde oproti tomu podmínku vyjadřuje časem přítomným:  If I have enough money, I will buy a house.

 

Obdobně to funguje i ve větách, kde se s podmínkou pojí rozkaz (Když ho uvidíš, tak mu řekni.)  I v tomto případě je anglická podmínka v čase přítomném: If you see him, tell him. (rozkaz věty hlavní samozřejmě zůstává rozkazem, stejně jako v češtině)

 

Vedlejší věty časové, kdy je děj věty hlavní vázán nikoli na splnění podmínky ale na nějaký čas se řídí stejnými pravidly.

Zavolám ti, jakmile přijedu.              I will call you as soon as I arrive.

Až ho uvidíš, tak mu řekni.                               When you see him, tell him.

 

Poznámka k interpunkci:

Jedno z mála spolehlivých a jednoduchých pravidel anglické interpunkce je, že u tohoto typu vět se narozdíl od češtiny nepíše čárka vždy, ale pouze před větou hlavní (nikoli tedy před větou vedlejší a spojkou „if“).

If it is nice tomorrow, we will go swimming.              We will go swimming if it is nice tomorrow.

 

  1. typ

Zatímco prvnímu typu se v některých gramatikách říká podmínky reálné, druhý typ je označován jako podmínky nereálné. Jejich uvozující spojkou je v češtině „kdyby“ a vztahují se k přítomnosti nebo budoucnosti.

Kdybych měl peníze, koupil bych si dům.                     If I had money, I would buy a house.

 

U slovesa „to be“ se zde často používá i v 1. a 3. osobě jednotného čísla „were“, zvlášť v psaných projevech. Tento tvar bývá často považován za správnější, zatímco tvar „was“ je v podmínkových větách považován za hovorový. V některých spojeních je „were“ běžnější i v hovorovém jazyce:

If I were you, I wouldn´t do it.

 

3.typ

Třetí typ, podmínky nereálné minulé, se týkají hypotetických situací v minulosti. Pro Čechy jsou obtížné hlavně proto, že používají podmiňovací způsob minulý, bez kterého se současná, zvláště hovorová, čeština obejde.

Kdybych to byl věděl, tak bych sem byl nechodil        If I had known it, I wouldn´t have come here.

 

Navíc tvary, které se k jejímu tvoření používají, tj. podmiňovací způsob minulý a předminulý čas, patří k těm složitějším a často se chybuje i ve formě těchto vět.

 

(přítomný) infinitiv

minulý infinitiv
HAVE + TRPNÉ PŘÍČESTÍ
(u pravidlených sloves stejné jako tvar používaný pro tvorbu minulého času, u nepravidelných tvar úvaděný jako třetí)

podmiňovací způsob minulý
WOULD + MINULÝ INFINITIV
(stejný ve všech osobách)

předminulý čas
PODMĚT + HAD + TRPNÉ PŘÍČESTÍ
(stejný ve všech osobách)

work
have
do
see
take
have worked
have had
have done
have seen
have taken
would have worked
would have had
would have done
would have seen
would have taken
I had worked
she had had
they had done
John had seen
you had taken

 

 

If we had had money, we would have bought a house.          Kdybychom (byli) měli peníze, tak bychom si (byli/bývali)

koupili dům.

 

V češtině je v těchto případech forma přijatelná i forma odkazující k přítomnosti (Kdybychom měli peníze..., podle kontextu teď či tenkrát, tak bychom si koupili dům, rovněž podle kontextu teď či tenkrát). V angličtině naopak musíme dávat pozor, zda se jedná o možnost sice hypotetickou, ale stále trvající (ještě se k těm penězům a tedy i domu můžeme dostat) anebo o možnost, která sice hypoteticky existovala v minulosti, ale teď už je tak jako tak neodvolatelně pryč.

 

 

čeština angličtina

Kdybych tě požádal, dal bys mi to?
dnes, tedy 2.typ:  If I asked you, would you give it to me?
  v minulosti, tedy 3.typ: If I had asked you, would you have given it to me?

 

 

If you had studied harder, you would have passed the exam.

If Columbus had known he had not reached India, he wouldn´t have called the people Indians.

 

Pozor  – v češtině není k vyjádření podmínky vždycky třeba spojky „kdyby“:

Mít čas, tak taky jedu na dovolenou. (jenže já ho nemám nebo jsem ho neměl – podle kontextu dvě možnosti překladu: teď - If I had time, I would go on holiday, too. Tenkrát -  If I had had time, I would have gone on holiday, too.)

Tohle vědět, tak jsem ti to nedal. (jenže já jsem to nevěděl – jediný možný překlad:  If I had known it, I wouldn´t have given it to you.)

 

Předmětné věty

To, že je ve větě spojka „if“, ještě nemusí nutně znamenat, že se jedná o podmínkovou větu a že se tedy řídí podle pravidel podmínkových vět. Touto výjimkou jsou vedlejší věty předmětné.

I have no idea if he will come or not.

Ask him if he will do that.

 

V těchto větách se místo „if“ velmi často vyskytuje spojka whether

Our client hasn´t said yet whether they will want to go ahead with it or not.

It should be made clear whether we will support them or not.

 

 

Zpět na úkoly
chevron-left