Zpět

C1/C2 - 12 (2022/23)

Sedněte si, udělejte si pohodlí a já postavím na čaj / kafe / dám vařit vodu.

Sit down, make yourself / yourselves comfortable and I'll put the kettle on.

Systém je opět v provozu, ale do vyřešení všech problémů s dodávkou elektřiny se dají očekávat dočasné výpadky.

The system is up and running / operational again, but temporary outages are to be expected until all power supply issues are resolved.

Strašně rád bych šel s váma, ale mám ještě nějakou práci.

I wish I could come with you, but I still have some work to do.

Z jeho strany to byla nezkušenost spíš než cokoliv jiného.

It was inexperience on his part more than anything else.

Určitě vám dám brzy vědět, ať už to dopadne jakkoli.

I will definitely let you know soon, no matter how it / whichever way things turn out / whatever the outcome.

Pravda je, že jsme to mohli promyslet lépe.

The truth is, we could have thought it through better.

Kdo dřív přijde, ten dřív mele.

First come, first served.

Souhlas, nicméně se nedá popřít, že to je především věc etiky.

Agreed, but / however/ but that said there's no denying / it can't be denied it is primarily / above all a matter of ethics.

Sečteno a podtrženo, jsme na mizině / zkrachovali jsme.

The bottom line is we are bankrupt.

Překvapilo mě, že se mi ozval jeho psychiatr, protože jsem nevěděl, že nějakého má.

I was surprised to hear from his psychiatrist because I didn't know he had one.

Fuj, to fakt chceš jíst? To je hnus.

Yuck. Are you really going to eat this? It's gross / disgusting.

Prej se zas popral v hospodě a má fakt efektního monokla. Co je na tom pravdy?

I hear he('s) had another fight in the pub and he's got quite a spectacular / impressive black eye. How true is that?

Nezvedli jim pořádně plat už čtyři roky, takže není divu, že se chystají stávkovat.

They haven't had a proper (pay) rise (BR)/raise (AM) in four years, so not surprisingly / it's no wonder they're going on strike.

Zrovna ty máš tu drzost mi vykládat, co jsem měl udělat?

You're of all people have the nerve to tell me what I should have done?

Nepokoušej štěstí, ještě nejseš za vodou.

Don't push your luck, you're not out of the woods yet.

Má potřebnou kvalifikaci a rychle se učí, takže se nebojím, že by se do týmu nehodil.

He has the necessary qualifications and is a fast/quick learner, so I'm not worried / concerned that he won't be a good fit for the team.

No jo no. Jak se říká, lehko nabyl, lehko pozbyl.

Oh well. As they say, easy come easy go.

Pročež jsem se rozhodl to tady zabalit. Prostě končím.

Which is why I've decided to pack it in here. I just quit.

Omlouváme se, že vám dáváme vědět s tak malým předstihem, ale museli jsme na poslední chvíli změnit místo konání.

We apologize for letting you know at (BR) / on (AM) such short notice, but we had to change the venue at the last minute / moment.

Je asi o polovinu menší než švestka.

It's about half the size of a plum / half as big as...

Zpět na úkoly
chevron-left